kmo advies

Maak uw tijd productiever, verminder administratie, laat u begeleiden

contacteer ons

Management begeleiding

Automatisering & Digitalisatie

Wij zijn ons ten volle bewust van het feit dat u zich wil richten op waar u goed in bent, uw core-business. De andere zaken worden samen met ons bekeken en gezocht naar oplossingen. Volledige begeleiding is mogelijk op alle vlakken,naar uw wens en uw noden. => Een “No-nonsense” attidude ! Wel juist dit bieden wij u aan, waarbij we ons volledig inleven in u en uw zaak. Aan de hand van een evolutief proces, waarbij de ondersteuning samen met u zal uitgewerkt worden, zullen we voorpgestelde specifieke zakelijke doelen bereiken. Of, anders gesteld, wij begeleiden u om uw doelen te bereiken, door middel van uw eigen evolutie (of die van uw mensen).

We zorgen ervoor dat u kan leiden met meer inzicht, begrip en zekerheid.
Cruciaal voor ons is de overdracht van kennis en ervaring. U bent immers de persoon die het moet waarmaken. Wij zijn er om u te ondersteunen met raad en daad, daar waar uw kennis nog verder moet uitgewerkt worden.

Na jarenlange ervaring als manager/ondernemer, hebben we een netwerk uitgebouwd waar wij op beroep kunnen doen in de verschillende vakgebieden, zoals: verkoop, marketing, processen, organisatieverbetering,  …

Management Begeleiding

Wij richten ons vooral op begeleiding en zoeken voor u de gerichte producten en mogelijkheden die prijs-kwaliteit de beste zijn voor u en de meeste return voor u en uw zaak brengen in tijd en opbrengst.

U komt niet toe omwille van tijdsgebrek of u wenst eens een frisse invalshoek op de zaak: een externe kijk op de werking van een bedrijf is een gezonde reflex.

De competenties waarover een bedrijfsleider of directeur dezer dagen moet beschikken worden schrikwekkend veel. De eisen die worden gesteld stijgen navenant.

Soms is begeleiding door een externe persoon wel beter aangezien er dan een nuchtere en kritische kijk kan gegeven worden op de pijnpunten om daarna dan de juiste acties samen te ondernemen om zaken aan te pakken en tot een goed einde te brengen.

Wij zien ook dat kleine eenmanszaken groeien en proberen stand te houden zonder aan het managen en de structuur van het bedrijf te denken naar toekomst toe. Meeste professionals zijn niet perse bedrijfsleiders en hier kunnen wij een hulp brengen door samen deze begeleiding in te zetten en een gezonde structuur te zetten voor deze kleine zelfstandigen met een gezonde ambitie om te groeien.

In deze wereld van snelle verandering is het meer dan ooit noodzakelijk om te beschikken over een strategie die uw bedrijf de komende jaren door het woelige vaarwater loodst. Een gedocumenteerde strategie is niet enkel de kapstok waar alles kan aangehangen worden; ze helpt ook sneller en beter tot inzichten te komen.

Wij onderzoeken samen met u hoe het beter kan, of hoe we klaar moeten en kunnen zijn voor de toekomst.

Daarna staan we ook klaar om, indien gewenst, u te helpen met deze zaken in te voeren.

Automatisering & Digitalisatie

Wij richten ons vooral op begeleiding en zoeken voor u de gerichte producten en mogelijkheden die prijs-kwaliteit de beste zijn voor u en de meeste return voor u en uw zaak brengen in tijd en opbrengst.

Processen, procedures, richtlijnen, … het zijn allemaal noodzakelijke elementen die, indien met mate én met gezond boerenverstand ingevoerd, kunnen bijdragen tot:

  • Een verbeterde, meer geoliede dagelijkse werking
  • Overzicht op deze dagelijkse werking voor het management
  • Continu vinden van kleine punten tot verbetering
  • Controle over de geleverde kwaliteit

Zonder te vervallen in nutteloze administratieve en overdreven documentatie, kunnen we u helpen met het invoeren van de benodigde procedures binnen uw bedrijf. We kunnen helpen bij de opbouw hiervan en denken danook vooral in systemen maar ook heel eenvoudige processen en documenten.

Opvolging is niet alleen belangrijk om gemaakte investeringen te bewaken. Het biedt ook de mogelijkheid om, op gezette momenten en over bepaalde punten, een externe meting/visie te hebben op de evolutie. Meer en meer wordt bedrijfsmonitoring, zowel passief als actief, uitbesteed aan een externe partij.

Share This